Fasada wentylowana

Fasada wentylowana

Fasada wentylowana — technologia wypełnienia fasady, system składający się z materiałów powłokowych, montowanych na stali ocynkowanej, nierdzewnej bądź na aluminiowej ramie do warstwy nośnej płyty ściennej lub płyty monolitycznej. Między warstwą izolacji, a płytami znajduje się tzw. szczelina wentylacyjna, która umożliwia swobodny przepływ powietrza, przez co obniża się ryzyko kondensacji pary wodnej.

Wszystkie elementy mocowania fasad wentylowanych są uniwersalne, pozwala to na rozwiązywanie wielu problemów zarówno konstrukcyjnych jak i architektonicznych.

Fasada wentylowana wykonana z paneli HPL jest trwałym rozwiązaniem we współczenym budownictwie. Dzięki właściwościom paneli HPL Gentaș Państwa projekt będzie zrealizowany z zachowaniem najwyższych standardów.

SYSTEMY MOCOWANIA PŁYT HPL

Do montażu paneli HPL GENTAŞ, jako fasad wentylowanych używa się dwóch typów mocowań: widocznego i niewidocznego. Przy widocznym typie mocowania wszystkie elementy mocujące (klamry, nity, wkręty) są widoczne na powierzchni fasady. Przy niewidocznym typie mocowania – jak sama nazwa wskazuje – elementy mocujące są ukryte. Przy projektowaniu zewnętrznej części fasady wentylowanej należy brać pod uwagę grubość płyty, jest to ściśle powiązane z typem mocowania oraz wysokością budynku. Przy widocznym typie mocowania odpowiednie są wszystkie grubości płyt (od 6 mm do 12 mm). Na parterze zalecane jest użycie płyty o minimalnej grubości 8 mm, gdyż jest to powierzchnia najbardziej narażona na działanie czynników zewnętrznych (wandalizm, uderzenia samochodów).

Mocowania widoczne paneli HPL
Mocowania niewidoczne paneli HPL