Płyty HPL

Płyty HPL

Panel High Press Laminate — laminat wysokociśnieniowy (także płyta HPL lub laminat kompaktowy) — materiał o wysokiej wytrzymałości wynaleziony w Stanach Zjednoczonych. Panele HPL to termoutwardzalne tworzywo warstwowe otrzymywane poprzez prasowanie w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury kilku warstw papieru impregnowanego syntetycznymi spoiwami termoutwardzalnymi. Continue reading